Økologisk landbruk

Å eliminere bruken av sprøytemidler og kunstgjødsel er en krevende prosess. Men det er en prosess som skaper positive holdninger i bonden og bidrar til å gjenopprette våre iboende verdier om miljøbevissthet og kjærlighet til jorden.

Konvensjonelt landbruk har medført store kostnader som følge av helseskader, miljøødeleggelse og sosial urett. Det skjer degradering av fruktbar jord og ødeleggelse av levekår for små lokalsamfunn over hele verden.

Organisk landbruk er en helhetlig forståelse og en filosofisk holdning til livet. Dens prinsipp er respekt for livet og for alt liv på planeten.

Organisk landbruk er en helhetlig forståelse og en filosofisk holdning til livet. Dens prinsipp er respekt for livet og for alt liv på planeten.

0