HVORFOR ØKOLOGISK

Bærekraft og samfunnsansvar

Miljø, samfunnsansvar og nære bånd til landsbyene der kaffen produseres er selve drivkraften vår. Vi er genuint opptatt av å løfte frem dyktige kaffebønder, og brenner for å hjelpe menneskene bak kaffen til en bedre hverdag gjennom å spille på lag med naturen.

Å gå over til økologisk produksjon tar fra to til ti år, og Su Casa Coffee er til stede med støtte og veiledning underveis. Gjennom et tett samarbeid med bonden bidrar vi til et sluttprodukt som bedre stemmer overens med den moderne norske kaffedrikkerens ønsker. Til grunn for den økologiske driften ligger innarbeiding av permakultur. Gårdene ligge.